Гідрологічне районування України

Умовні позначення

Країна

Зона

Область

Підобласть

1. Рівнинна частина України

Зона надлишкової водності

Поліська область надлишкової водності

Деснянська область надлишкової водності

Зона достатньої водності

Західна область достатньої водності

Волинська підобласть

Верхньоприп'ятсько-Бузька підобласть

Правобережно-Дніпрвська область

Лівобережно-Дніпровська область достатньої водності

Трубіж-Супойська підобласть

Сульсько-Ворсклинська підобласть

Верхньєпсельсько-Сіверськодонецька підобласть

Зона недостатньої водності

Нижньобугсько-Дніпрвська область

Сіверськодонецько-Дніпровська область

Причорноморська область низької водністі

Приазовська область

Кримська рівнинна область дуже низької водності

2. Українські Карпати

Тисо-Латорицька область значної водності

Центральнокарпатська область високої водності

Дністровсько-Прутська область підвищеної водності

3. Гірський Крим

Гірськокримська область підвищеної водності